preload preload preload preload preload preload

Laboratuvar ve diagnostik

Kliniğimiz bünyesindeki tam otomatik kan sayımı cihazı ve biyokimya cihazımızla yaptığımız kan tetkiklerinin yanı sıra, çeşitli ELISA serolojik testler, tam idrar tahlili, deri hastalıklarında mikroskopik inceleme ve gaita tahlili anında yapılabilmektedir.

Ek olarak, anlaşmalı laboratuvarlarımızda tüm patolojik incelemeler, hormonal tetkikler ve allerji testleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde rutin olarak uyguladığımız testler:

-16 parametreli tam kan sayımı

-Urea, Creatinine, GPT, GOT, GGT, Glukoz, Kolesterol, Amilaz, Bilirubin vb. biyokimya testleri

-FIV, FeLV, FIP serolojik testler

-Distemper (Gençlik hastalığı), Parvoviral enterit (Kanlı ishal), Giardia, Ehrlichia canis, Drofilaria, Borrelia serolojik testler

-Gaita tahlili (Direkt bakı, flotasyon, vb. yöntemlerle)

-Deri kazıntısı (gram boyama, Diff-quick boyama veya direkt bakı yöntemleriyle)

-Tam idrar tahlili

-Antibiyogram

-Mantar kültürü

-Tiroid hormonları paneli

-Östrojen, testosteron, kortizol vb. hormonlar

-Histopatoloji tetkikleri (anlaşmalı patologlarla)

-Alerji testleri (yurtdışındaki anlaşmalı laboratuvarlarda)

Bunların dışında, özel durumlarda gereken birçok tetkik kliniğimizde  veya anlaşmalı laboratuvarlarımızda uygulanabilmektedir.